Máy phát điện đa chức năng Gw Instek AFG-3000

Nhà sản xuất:
  • Nhiệt độ hoạt động: 0 ~ 40∘C
  • Độ ẩm tương đối:
       – 80%, 0 ~ 40 ° C
       – 70%, 35 ~ 40 ° C