Nhiệt kế tự ghi Hanna HI141

Nhà sản xuất:

Dung lượng bộ nhớ:
– 16.000 mẫu cho các mẫu 1 kênh
– 8000 mẫu / kênh cho các mẫu cho các mẫu 2 kênh.
Thời gian đăng nhập lập trình từ 1 giây → 24 giờ.