Nhiệt ẩm kế Testo 6651

Nhà sản xuất:
  • Giám sát điều kiện khí hậu thoải mái
  • Lưu trữ chất hút ẩm
  • Bảo tàng và lưu trữ
  • Lưu trữ linh kiện điện tử