Máy đo nhiệt độ đôi kiểu K Hanna HI935002

Nhà sản xuất:
  • Kênh đầu vào kép
  • Hiệu chuẩn một điểm
  • Vỏ chống nước