Máy đo pH Hanna HI98130 đo Độ dẫn EC / TDS

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi pH PH 0,0 đến 14,0
  • Độ phân giải pH 0,01 pH
  • Độ chính xác pH (@ 25ºC / 77ºF) ± 0,05 pH
  • Phạm vi dẫn điện 0,00 đến 20,00 mS / cm
  • Độ phân giải độ dẫn 0,01 mS / cm
  • Độ chính xác dẫn điện (@ 25ºC / 77ºF) ± 2% FS
  • Phạm vi TDS 0,00 đến 10,00 ppt (g / L)
  • Độ phân giải TDS: 0,01 ppt (g / L)
  • Độ chính xác TDS ± 2% FS