Máy đo pH/ORP Hanna HI8014

Nhà sản xuất:
  • Khoảng đo pH: 0.00 đến 14.00
  • Độ phân giải pH: 0.01
  • Độ chính xác pH: ±0.01
  • Khoảng đo mV: ±1999 mV
  • Độ phân giải mV: 1
  • Độ chính xác mV: ±1