Hanna HI9811-5: Máy đo nhiệt độ, pH, độ dẫn điện

Nhà sản xuất:
  • Chống nước
  • Bù nhiệt độ tự động
  • Tất cả các bài đọc được bù cho sự thay đổi nhiệt độ