Nhiệt kế sản xuất bia Hanna HI935012

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi đo từ ‑20.0 đến 120.0 ° C.
  • Độ chính xác ± 0,1 ° C
  • Dùng cho sản xuất bia.