Máy đo gió nhiệt độ Testo 405

Nhà sản xuất:
  • Tính lưu lượng thể tích lên đến 99.990 m3 / h.
  • Dễ dàng đọc dữ liệu ở mọi góc với màn hình xoay.
  • Xử lý kính thiên văn lên đến 300 mm.