Ampe Kìm Đo Dòng Rò Hioki 3293-50

Nhà sản xuất:

Thang đo: 30.00 m / 300.0 m / 6.000 / 60.00 / 600.0 / 1000 A, 6 dải, 45 Hz đến 400 Hz, True RMS
Độ chính xác cơ bản: ± 1.5% rdg. ± 5dgt. (50/60 Hz, lọc ON)