Đồng Hồ Vạn Năng Hioki DT4281

Nhà sản xuất:
  • Chức năng truyền thông USB hỗ trợ các phép đo máy tính (tùy chọn)
  • Rộng -15 (5 ° F) đến 55 ° C (131 ° F) Nhiệt độ hoạt động
  • Bộ nhớ có khả năng lưu trữ lên đến 400 điểm dữ liệu