Máy đo từ trường Hioki FT3470-52

Nhà sản xuất:

• Phù hợp với tiêu chẩn ICNIRP 2010 cũng như các tiêu chuẩn đánh giá liên quan khác.

• Phù hợp với IEC 62110 / IEEE 644 và IEC 62233.

• Tích hợp Bộ cảm biến phân tích phân bố từ trường 3 cm2  và cảm biến phân tích chuẩn IEC / EN 62233 100 cm2