Máy đo EMF đa trường Extech EMF450

Nhà sản xuất:
  • Đo đa trường:
    • Từ trường lên tới 200
    • Điện trường lên tới 2000V / m
    • Cường độ tần số vô tuyến (RF) lên tới 554,6mW / m2, băng thông 50 MHz đến 3,5 GHz