Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1011 (Đo nhiệt độ)

Nhà sản xuất:
  • Điện áp AC và DC lên đến 600V.
  • Đo dòng AC và DC lên đến 10A.
  • Đo nhiệt độ, có thể lựa chọn cho ºC và ºF.
  • Đo điện trở lên đến 60MΩ.