Đồng hồ vạn năng Fluke 113

Nhà sản xuất:

Đặc điểm và lợi ích của Fluke 113