Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1018

Nhà sản xuất:
  • Điện áp AC / DC lên đến 600V.
  • Chức năng kiểm tra điện dung.
  • Điện trở lên đến 40MΩ.
  • Hàm kiểm tra Diode.
  • Tần số lên đến 200kHz.