Đồng hồ vạn năng Fluke 177

Nhà sản xuất:

Tính năng chính