Máy thử điện áp Kyoritsu 1710

Nhà sản xuất:

• Kiểm tra tự chẩn đoán
• Kiểm tra điện áp AC và DC lên đến 690V với đèn LED và LCD
• Chỉ báo phân cực
• Kiểm tra pha đơn cực
• Thử nghiệm xoay vòng