Máy đo độ ẩm gỗ Lignometer K

Nhà sản xuất:
  • Màn hình LED sáng
  • Công thái học, bền, thiết kế chắc chắn để vận hành dễ dàng
  • Phạm vi đo rộng cho thang gỗ (5-65%)
  • Được xây dựng trong chỉnh sửa cho 40 nhóm gỗ