Máy chà nhám Milwaukee M18 BOS125

Nhà sản xuất:
  • Tối đa 24.000 OPM
  • Tấm chà nhám 125mm
  • 14.000-24.000 OPM Tốc độ biến
  • Đường kính quỹ đạo 2,4mm
  • Một phần của Hệ thống M18 gồm hơn 150 công cụ