Camera nhiệt hồng ngoại PCE-TC 25

Nhà sản xuất:
  • Chức năng đo:  Hình ảnh nhiệt
  • Phạm vi đo : -20 … 380 °C
  • Nghị quyết : 0,1 °C
  • Sự chính xác : > 0 ° C: ± 2% / ± 2 ° C, <0 ° C: ± 3 ° C