Máy đo nhiệt độ PCE-009

Nhà sản xuất:
  • LCD lớn
  • Dễ sử dụng
  • Hiển thị giá trị tối thiểu và tối đa