Đồng hồ vạn năng Sanwa PM33a

Nhà sản xuất:
  • Đo tối đa 100A/DC dòng
  • Chức năng lưu giữ dữ liệu
  • Đo lường giá trị tương đối