Máy đo áp suất điện lạnh Testo 549

Nhà sản xuất:
  • Chính xác các biện pháp cao side / low side áp lực
  • Ngay lập tức hiển thị nhiệt độ bão hòa / bay hơi
  • Bao gồm khối van 2 chiều với ba kết nối, ba ống hút và kính ngắm
  • Cung cấp hồ sơ cho 60 chất làm lạnh thông thường