Máy đo khí thải testo 330-2G LL

Nhà sản xuất:
  • Các biện pháp: Nhiệt độ, Dự thảo, O2, CO, Hiệu quả, CO2. Với đầu dò tùy chọn: CO xung quanh, rò rỉ khí, CO2 xung quanh
  • Hiển thị đồ họa trực quan
  • Đồ họa đơn giản cảnh báo bạn khi các thông số đốt cháy nằm ngoài phạm vi
  • Cảm biến cuộc sống lâu dài với bảo vệ quá mức
  • Đo CO lên đến 30.000 ppm (với hệ thống pha loãng tiêu chuẩn)