Máy đo hạt nano cầm tay Testo NanoMet3

Nhà sản xuất:
  • Đo lường và hiển thị số lượng hạt, đường kính hạt trung bình và LSDA (Diện tích bề mặt phổi lắng đọng) với độ phân giải thời gian là 1 giây.
  • Hoạt động không có dung môi hoặc nguồn bức xạ phóng xạ
  • Không nhạy cảm với rung động và hoạt động có thể ở bất kỳ vị trí nào
  • Thời lượng pin dài tối đa 8 giờ

Sử dụng TestSC DiSCmini để theo dõi phơi nhiễm cá nhân với các hạt siêu mịn (UFP) trong khu vực làm việc hoặc các chất ô nhiễm độc hại như bồ hóng diesel. Điều này sẽ cho phép bạn giảm thiểu bất kỳ rủi ro nào đối với sức khỏe.