Nhiệt kế tự ghi Testo 175 T3

Nhà sản xuất:
  • Bộ nhớ lên tới 1 triệu bài đọc
  • Tối đa 2 kênh
  • Tốc độ đo 10 giây đến 24 giờ
  • Các phiên bản màn hình LCD, 1 dòng
  • Có sẵn hiệu chuẩn ISO và NIST