Ampe kìm vạn năng UNI-T UT201

Nhà sản xuất:
  • Điện áp DC: 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V
  • Độ chính xác tốt nhất: +/- (0.8% + 1)
  • Điện áp AC: 2V / 20V / 200V / 600V
  • Độ chính xác tốt nhất: +/- (1.2% + 5)