Ampe kìm Amprobe ACD-10 Plus

Nhà sản xuất:
  • Đo AC/DC 600A/600V
  • True RMS đo chính xác dòng méo
  • Gọng kìm nhỏ, mỏng phù hợp nơi hẹp