Ampe kìm Amprobe ACDC-100

Nhà sản xuất:
  • Dòng điện AC & DC đến 1000 A
  • Điện áp AC & DC đến 600 V
  • Kiểm tra điện dung
  • Điện trở với 40 MΩ