Ampe kìm Amprobe ACDC-3400

Nhà sản xuất:
  • Công nghệ True RMS
  • Đo AC/DC 1000V/1000A
  • Bộ lọc thông thấp, đo điện dung