Đồng hồ vạn năng Amprobe HD160C

Nhà sản xuất:
  • True RMS
  • Điện áp lên 1500 V DC & 1000 V AC
  • Đo dòng lên đến 2 A DC & AC
  • Điện trở lên tới 40 MΩ
  • Điện dung lên tới 400
  • Nhiệt độ: -4 ° F đến 2372 ° F (-20 ° C – 1300 ° C)