Đồng hồ vạn năng Fluke 233 True RMS

Nhà sản xuất:

Tính năng chính