Đồng hồ vạn năng Metrix MX 5060

Nhà sản xuất:

Đo dòng điện không có lỗi lên đến 10 A nhờ vào một đầu cuối A
• TRMS AC + DC và lên đến 60.000 số được hiển thị với băng thông 100 kHz
• Độ ổn định của phép đo với cỡ nòng VLowZ giúp loại bỏ điện áp giả