Camera nhiệt hồng ngoại Extech VIR50

Nhà sản xuất:
  • -58 đến 3992 ° F (-50 đến 2200 ° C) phạm vi nhiệt độ
  • Color LED bargraph để xem xu hướng
  • Đầu vào đầu đo nhiệt độ kiểu K