Bộ camera nhiệt Testo 890-2 Deluxe

Nhà sản xuất:
  • Ống kính thay đổi được
  • Chế độ đo đặc biệt để phát hiện các khu vực có nguy cơ bị mốc
  • Kính bảo vệ ống kính
  • Tự động lấy nét