Dao động ký Fluke 190-502

Nhà sản xuất:

Tính năng chính