Máy đo tốc độ vòng quay Fluke 931

Nhà sản xuất:
  • Màn hình 6 chữ số có đèn sáng ngược giúp đọc dữ liệu rõ ràng
  • Bộ phận nhắc dò tín hiệu để tránh các thao thác dò tìm không hợp lệ
  • Giá trị tối đa/tối thiểu/trung bình và chỉ số cuối cùng
  • Cài đặt/Tắt chức năng tự động tắt