Máy ghi chất lượng điện ba pha Fluke 1760

Nhà sản xuất:

Tính năng chính