Quang kế đồng tầm thấp Hanna HI96747

Nhà sản xuất:
  • Kiểm tra CAL
  • GLP
  • Chỉ báo trạng thái pin
  • Hẹn giờ tích hợp
  • Thông báo lỗi