Quang kế đo clo tự do và tổng phạm vi cao Hanna HI97734

Nhà sản xuất:
  • Máy đo HI-97734 đo lượng clo tự do và tổng clo (Cl 2 ) trong các mẫu nước
  • Không làm nóng thời gian trước khi đo
  • Chế độ hướng dẫn cho hướng dẫn từng bước