Quang kế đo Clo Hanna HI97771

Nhà sản xuất:
Danh mục: Thẻ: