Máy đo pH nước uống Hanna HI99192

Nhà sản xuất:
  • Đơn vị nhiệt độ có thể lựa chọn (° C)
  • Chỉ thị điều kiện điện cực
  • mV đo pH để kiểm tra điện cực