Đồng Hồ Vạn Năng Hioki DT4221

Nhà sản xuất:

– Dải đo điện áp DC:
600 mV ~ 600 V, 4 dải đo, độ chính xác: ± 0,5% rdg. ± 5 dgt
– Dải đo điện áp AC:
6 V ~ 600 V. 3 dải đo cho dải đặc điểm tần số: 40 Hz – 1 kHz
Độ chính xác: ± 1,0% rdg. ± 3 dgt. (True RMS, crest factor 3)