Đồng Hồ Vạn Năng Hioki DT4253

Nhà sản xuất:

– Lọc chọn tần số thấp (100 Hz / 500 Hz) cắt sóng hài cao

– Bao gồm nhiều chức năng như đo nhiệt độ, điện dung và tần số

– Tùy chọn đầu kẹp (clamp on probe) phù hợp cho dòng điện lớn

– Tùy chọn truyền thông USB giúp quản lý dữ liệu đo trên máy tính

– Dải nhiệt độ hoạt động rộng: -10 ~ 50 ° C