Nhiệt ẩm kế tự ghi Hioki LR5001

Nhà sản xuất:

Máy ghi dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm 2-kênh

Nhiệt độ: -40,0 đến 85,0 ° C, Độ ẩm: 0 đến 100% rh * ở môi trường cảm biến