Máy đo gió nhiệt độ Kimo VT50

Nhà sản xuất:
  • Khả năng kép – đo cả nhiệt độ không khí và vận tốc
  • Phạm vi đo nhiệt độ từ -20 đến + 80 ° C
  • Phạm vi đo vận tốc từ 0,15 đến 30m / s