Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3001B

Nhà sản xuất:

‘- Đo điện trở cách điện : Điện áp thử : 500V/1000V
– Giải đo :200MΩ (2/20/200MΩ) Độ chính xác : |±2%rdg±1dgt’