Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1012

Nhà sản xuất:

• Các phép đo RMS thực.

• Điện áp AC và DC lên đến 600V.

• AC và DC dòng điện lên đến 10A.

• Đo điện trở lên đến 60MΩ.