Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1062

Nhà sản xuất:
  • Độ chính xác DC cơ bản 0,02%
  • Màn hình lớn với số lượng 50.000
  • Tải xuống dữ liệu (lên đến 32.767 dữ liệu) phân tích qua PC